Gerard Grześlak

tel. 503 769 322

biuro@3g-geodezja.pl

3G Geodezja | geodeta uprawniony mgr inż. Gerard Grześlak | geodeta Cieszyn Zebrzydowice Jastrzębie-Zdrój Gliwice Rybnik Żory Pszczyna Wodzisław Śląski

Chcesz poznać cennik usług geodezyjnych?

W firmie 3G Geodezja przyjmujemy zasadę indywidualnej wyceny każdego zlecenia, dlatego możesz być pewien korzystnej oferty.

Ceny oraz czas realizacji poszczególnych usług geodezyjnych uzależnione są od wielu czynników, m.in.:

- rodzaju pracy geodezyjnej,

- położenia i wielkości obiektu objętego pomiarami,

- jakości danych zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjno-kartograficznym,

- stopnia złożoności zlecenia.

Na podstawie zebranych danych określamy przybliżony czas realizacji zlecenia oraz wykonujemy rzetelną wycenę usługi geodezyjnej, szukając optymalnego rozwiązania, w pełni odpowiadającego Twoim potrzebom.

Ze swojej strony gwarantujemy terminowość realizacji zleceń, najwyższą jakość świadczonych usług w atrakcyjnych cenach.

Zapraszamy do kontaktu celem otrzymania najlepszej oferty na usługi geodezyjne.

3G Geodezja Gerard Grześlak

geodeta uprawniony, świad. upr. nr 22764

KONTAKT

 • Dokumentacja fotograficzna z drona

 • Pomiar i kontrola miejsc niedostępnych i niebezpiecznych

 • Monitoring postępu prac budowlanych

 • Modele 3d

 • Pomiar objętości mas ziemnych

 • Ortofotomapy

 • inwentaryzacje dachów na potrzeby instalacji fotowoltaicznych

 • promocja nieruchomości

 • kontrola postępu prac budowlanych

 • kontrola zgodności wykonanych prac z projektem budowlanym

Zgromadzony materiał umożliwi optymalizację pracy

oraz poprawę bezpieczeństwa pracowników.

 • numeryczny model terenu (NMT)

 • numeryczny model pokrycia terenu (NMPT)

 • precyzyjne pomiary objętości nasypów, wykopów, hałd, pryzm, składowisk

 • monitoring postępu odkrywkowej eksploatacji kopalin

 • bezinwazyjny pomiar trudno dostępnych miejsc

 • wierne odwzorowanie terenu w układzie mapy zasadniczej

 • wysoka dokładność (do 1 cm/piksel)

 • Specjalistyczne pomiary sytuacyjno-wysokościowe

 • Inwentaryzacje powykonawcze

 • Kompleksowa obsługa budowy

 • Mapy hybrydowe

 • Mapy do celów projektowych

 • pomiar deformacji

 • pomiar geometrii

 • pomiar pionowości

 • pomiar osiadania

 • geodezyjna dokumentacja do wniosku o pozwolenie na użytkowanie

 • analiza zgodności wykonanej inwestycji z projektem

 • aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

 • tyczenie realizowane instrumentami o najwyższej precyzji pomiarowej

 • tyczenie budynków

 • tyczenie uzbrojenia terenu i innych obiektów budowlanych

 • kontrola prawidłowości wykonanych prac w trakcie budowy

 • połączenie mapy wektorowej z ortofotomapą

 • możliwość opracowania mapy hybrydowej z ortofotomapą

 • szczegółowy pomiar niwelacyjny

 • badanie stanu prawnego nieruchomości

 • dodatkowe pomiary w cenie mapy

 • Mapy do celów prawnych

 • Badanie stanu prawnego nieruchomości

 • Rozgraniczanie nieruchomości

 • Ustalanie granic działek ewidencyjnych

 • Wznawianie znaków granicznych

 • Podziały nieruchomości

Mapy przeznaczone do celów prawnych takich jak:

 • stwierdzenie nabycia prawa własności na skutek zasiedzenia

 • ustalenia służebności gruntowych

 • inne mapy do celów prawnych

Szczegółowa analiza:

 • ksiąg wieczystych

 • danych zgromadzonych w PZGiK

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości

Ustalanie granic nieruchomości, gdy te stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego.

Przy braku wiarygodnej dokumentacji zgromadzonej w PZGiK, granicę działek ewidencyjnych można ustalić na podstawie:

 • zgodnego wskazania właścicieli

 • ostatniego spokojnego stanu posiadania

 • analizy wszelkich dostępnych dokumentów

 • protokolarne odtworzenie zniszczonych, uszkodzonych lub przesuniętych znaków granicznych

 • odszukiwanie znaków granicznych

 • weryfikacja i aktualizacja powierzchni działek ewidencyjnych

 • od opracowania wstępnego projektu podziału nieruchomości po utrwalenie na gruncie nowych znaków granicznych

 • dokumentacja geodezyjna związana z uzyskaniem decyzji ZRID

 •  podziały nietypowe

USŁUGI GEODEZYJNE

CENNIK

Fotogrametria i usługi dronem

Granice nieruchomości

Geodezyjna obsługa inwestycji

Kompleksowe usługi geodezyjne

3G Geodezja Gerard Grześlak

Galeria Handlowa "Świstak"

ul. Księdza Antoniego Janusza 10a,

43-410 Zebrzydowice

3G Geodezja Gerard Grześlak

geodeta uprawniony, świad. upr. nr 22764

adres e-mail do geodety uprawnionego @
numer telefonu do geodety uprawnionego

tel. 503 769 322

biuro@3g-geodezja.pl

3G Geodezja | geodeta uprawniony mgr inż. Gerard Grześlak | geodeta Śląsk - Cieszyn Zebrzydowice Jastrzębie-Zdrój Gliwice Rybnik Żory Pszczyna Wodzisław Śląski

3g-geodezja.pl